zaawansowane wyszukiwanie
Zaawansowane opcje wyszukiwania
znaleźliśmy 0 wyniki
Twoje wyniki wyszukiwania

Wydajność magazynu. Dlaczego wskaźniki KPI w magazynie są ważne?

Opublikowany przez oleg na 24.11.2020
| 0
Wydajność magazynu. Dlaczego wskaźniki KPI w magazynie są ważne?

Pracownicy magazynu codziennie wykonują setki lub tysiące operacji — przyjmują, umieszczają, montują, wysyłają towary. Im szybciej i lepiej pracownicy wykonują każdą czynność, tym wyższa wydajność magazynu.

Nawet firmy inwestujące we wdrażanie rozwiązań informatycznych często borykają się z problemem niskiej produktywności i wydajności. Ważne jest, aby móc poprawnie obliczyć kluczowe wskaźniki.

Dziś porozmawiamy o wskaźnikach KPI w magazynie, dzięki którym firma może naprawić i osiągnąć swoje cele operacyjne i strategiczne. Są niezbędne do tworzenia kultury organizacyjnej zorientowanej na wyniki, ponieważ dostarczają obiektywnych informacji o jakości pracy oraz wydatkach przedsiębiorstwa.

Przykładu kluczowych wskaźników efektywności magazynu

  • Jak szybko pracownicy ładują towary na pojazdy. Czas wysyłki jest krytycznym parametrem dla magazynu. Im więcej czasu pracownicy poświęcają na załadunek towaru do pojazdu, tym później zamówienie trafi do klienta. W rezultacie wydłuża się czas dostawy, a lojalność klientów spada;
  • Ile czasu pracownicy spędzają na odbiorze towarów. Odbiór towarów to wskaźnik KPI w magazynie obliczany na podstawie liczby pojazdów, które pracownicy rozładowali w określonym czasie. Pracownicy magazynu często spędzają więcej czasu na przyjmowaniu towarów niż na ładowaniu. Oblicza się wskaźniki wagi i wymiarów każdego przybywającego ładunku i liczbę produktów, sprawdza się etykietę i dokumentację i tak dalej;
  • Czy są jakieś błędy podczas składania zamówień. Pracownicy magazynu przygotowują wszystkie pozycje zamówienia do wysyłki, sprawdzają je z dokumentacją. Jeśli zamówienie nie zostało poprawnie złożone, do magazynu może zostać zgłoszona reklamacja. Następnie należy dowiedzieć się kto ponosi winę za błąd. Jeśli magazyn, fakt ten należy odnotować;

Dokładność przygotowania dokumentacji magazynowej. Tutaj wszystko jest proste: jeśli w dołączonej dokumentacji są błędy, warto przeanalizować pracę pracowników magazynu. Zwykle firmy mają 99% wskaźnik wydajności składania dokumentów.

Wskaźniki KPI w magazynie: znaczenie dla przedsiębiorstwa

KPI w magazynie odgrywają bardzo ważną rolę w organizacji działania przedsiębiorstwa. Zintegrowane wskaźniki KPI pozwalają zapewnić zarządzanie i rozwój systemu magazynowego według istotnych cech. Prawidłowe ukształtowanie systemu KPI dla kompleksu magazynowego pozwala łączyć procesy zarządzania jakością i rozwojem strategicznym. KPI pozwalają między innymi kontrolować takie aspekty jak:

  • Ocena efektywności wykorzystania FTE;
  • Korelacja z systemem premiowania pracowników;
  • Ustalenie maksymalnego dziennego/miesięcznego/rocznego wolumenu operacji dla działu;
  • Ustalenie maksymalnej dopuszczalnej liczby błędów dla danego procesu;
  • Wskaźnik produktywności działu na godzinę;
  • Cele taktyczne (procesy, projekty) i ich realizacja.

Na tej podstawie można stwierdzić, że dla nowoczesnego przedsiębiorstwa kontrola nad kluczowymi wskaźnikami efektywności jest niezbędnym składnikiem racjonalnego wykorzystania zasobów i osiągania celów strategicznych. Dzięki temu firma może znacznie obniżyć koszty i szybciej się rozwijać.

Monitorowanie efektywności magazynu za pomocą systemu WMS

WMS to skomputeryzowany system zarządzania magazynem, który pomaga zautomatyzować wszystkie procesy magazynowe. Wprowadzenie tego systemu jest wskazane, jeśli z magazynu wysyła się co najmniej 20 ładunków dziennie, dzięki czemu rozwiązanie to jest odpowiednie zarówno dla dużych, jak i małych firm.

Dzięki nowoczesnym systemom WMS możliwa jest analityka pracy magazynu w czasie rzeczywistym. Pozwala to efektywnie zarządzać pracą, stanami magazynowymi, raportami itp. Gromadzenie dużej ilości danych pomaga skutecznie kontrolować sytuację w magazynie.

Aby system WMS działał, do towaru muszą być podłączone czujniki i/lub kody kreskowe służące do identyfikacji towaru. Do systemu wprowadzane są również dane dotyczące pracy poszczególnych pracowników. Wszystko to pozwala na optymalne śledzenie KPI w magazynie.

Więcej o systemie WMS przeczytasz w jednym z artykułów na naszym blogu.

Tabela sposobów pomiaru i zwiększania niektórych wskaźników KPI w magazynie

Poniżej znajduje się tabela z przykładami mierzenia i ulepszania wskaźników KPI w magazynie. Należy pamiętać, że w rzeczywistości istnieje kilkadziesiąt różnych możliwych wskaźników, a ich monitorowanie zależy od specyfiki pracy każdego przedsiębiorstwa.

Wskaźnik KPISposoby pomiaruSposoby poprawy
Wydajność pracowników na godzinę/dzień/tydzieńWymaga to unikalnego identyfikatora pracownika, a także WMS lub innego systemu, który rejestruje liczbę realizowanych operacjiSystem motywacji pracowników (w tym indywidualne nagrody i utożsamianie z celami firmy); poprawne roboty organizacyjne
Wykorzystanie powierzchni magazynowejIdentyfikator produktu, a także WMS, ERP lub inny system z funkcją zarządzania towarem na magazynieRacjonalne zarządzanie towarem, prawidłowe pakowanie i układanie produktów na półkach; szkolenie pracowników w zakresie prawidłowego korzystania z elektronicznych systemów zarządzania magazynem
Liczba reklamacji lub błędów pracownikaCzynności kontroli jakości lub kontrola błędów pracownika przez bezpośredniego przełożonegoIdentyfikacja często powtarzających się błędów i eliminacja ich przyczyn; komunikacja z personelem; wymiana wadliwego lub uszkodzonego sprzętu; motywacja pracowników działu jakości

Najczęściej zadawane pytania na temat „KPI w magazynie”

🔹 Jak będzie KPI po polsku?

KPI (ang. Key Performance Indicators) tłumaczy się jako “kluczowe wskaźniki wydajności” lub “kluczowe mierniki dokonań”, ale w Polsce używany jest z reguły oryginalny skrót “KPI”.

🔸 Jakie są przykłady KPI w magazynie?

Najczęstszymi przykładami wskaźników efektywności magazynu są procent wykorzystanej powierzchni magazynowej, szybkość rozładunku i załadunku towarów, szybkość kompletacji i przygotowania towaru do wysyłki do konsumenta itp.

🔹 Czy system WMS jest niezbędny do kontrolowania wskaźników KPI?

System WMS to nie jedyne narzędzie do śledzenia wydajności magazynu, ale jedno z najwygodniejszych i najbardziej rozpowszechnionych na rynku logistyki magazynowej, ponieważ pozwala na zebranie kontroli nad wszystkimi procesami i danymi w jednym miejscu.

Podsumowanie

Chociaż każdy chce, aby magazyn działał skutecznie, przedsiębiorcy często nie doceniają śledzenia kluczowych wskaźników wydajności, polegając na pracownikach i ich przełożonych. W rzeczywistości ustalenie i regularne monitorowanie określonych wskaźników jest jedynym niezawodnym sposobem kontroli i poprawy wydajności zarówno magazynu, jak i innych części przedsiębiorstwa.

Oprócz klasycznych, sprawdzonych metod kontrolowania KPI w magazynie, nowoczesne technologie pomagają monitorować kluczowe wskaźniki wydajności magazynu, w szczególności systemu WMS, który w ostatnich latach stał się bardzo popularny i praktycznie niezbędny w wielu przedsiębiorstwach.

Porównaj oferty
No listings to compare