zaawansowane wyszukiwanie
Zaawansowane opcje wyszukiwania
znaleźliśmy 0 wyniki
Twoje wyniki wyszukiwania

Regulamin portalu Wareteka

Wykorzystanie Witryny

Platforma umożliwia przeglądanie i pobieranie materiałów z tej Witryny internetowej (zwanej dalej Witryną”) wyłącznie do osobistego użytku niekomercyjnego, pod warunkiem zachowania wszystkich informacji o prawach autorskich i innych informacji o prawach własności zawartych w materiałach źródłowych i wszelkich ich kopiach. Zabronione jest modyfikowanie materiałów na tej stronie, a także rozpowszechnianie lub wyświetlanie ich w jakiejkolwiek formie lub wykorzystywanie ich w jakikolwiek inny sposób do celów publicznych lub komercyjnych. Na potrzeby niniejszej Polityki prywatności jakiekolwiek wykorzystywanie tych materiałów na jakiejkolwiek innej stronie sieci www lub w sieciowym środowisku komputerowym do jakichkolwiek celów jest zabronione.

Zrzeczenia się odpowiedzialności (Disclaimer)

Materiały i usługi tej Witryny przedstawiane są w obecnej formie bez żadnej gwarancji. Platforma nie gwarantuje dokładności i kompletności materiałów, programów i usług udostępnianych na tej Witrynie. Platforma może w dowolnym czasie i bez powiadomienia wprowadzać zmiany w materiałach i usługach świadczonych na tej Witrynie, a także w wymienionych tam produktach i cenach. W przypadku przestarzałych materiałów i usług na tej Witrynie Platforma nie zobowiązuje się do ich aktualizacji. Platforma w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (w tym między innymi szkody wynikające z utraty zysków, danych lub przerwania działalności gospodarczej) wynikające z korzystania, niemożności korzystania lub wyników korzystania z tej Witryny.

Rejestracja na Witrynie internetowej

Rejestrując się w Witrynie, Użytkownik zgadzacie się podać wiarygodne i dokładne informacje o sobie i swoich danych kontaktowych.

W wyniku rejestracji zostanie otrzymana nazwa użytkownika/login i hasło. Za ich bezpieczeństwo jest odpowiedzialny Użytkownik. Także ponosi odpowiedzialność za wszelkie czynności w ramach konta na tej Witrynie. W przypadku utraty danych rejestracyjnych Użytkownik zobowiązuje się do poinformowania nas o tym.

Informacje zwrotne i komentarze

Kontaktując się z nami lub zostawiając komentarze na stronie, Użytkownik za zgodność ze wszystkimi prawami i przepisami w Polsce i UE. Niedopuszczalne jest umieszczanie komentarzy o treściach sprzecznych z prawem, propagujących przemoc, rasizm, komunizm i faszyzm oraz naruszających ludzką godność (art. 23 Kodeksu cywilnego). Zabrania się używania wyrazów uznawanych powszechnie za wulgarne, pogardliwe, obraźliwe lub obsceniczne – niezależnie od formy publikacji (tekstowa, graficzna, dźwiękowa), również w formie skrótów.

Użytkownik zgadzasz się, że platforma może usuwać dowolne wiadomości bez jego zgody, a także korzystać z nich bezpłatnie według własnego uznania. Platforma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek informacje publikowane przez Użytkownika Witryny.

Wykorzystanie danych osobowych

Używamy różnych technologii do gromadzenia i przechowywania informacji podczas odwiedzania Platformy WareTeka. Może to obejmować zapis jednego lub więcej plików “cookies” lub anonimowych identyfikatorów. Używamy również plików “cookies” i anonimowych identyfikatorów podczas interakcji z usługami oferowanymi przez naszych partnerów, takimi jak na przykład usługi reklamowe, które mogą pojawiać się na innych stronach. 

Przetwarzanie danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej lub numer telefonu, będzie zawsze zgodne z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, RODO (GDPR) oraz z (krajowymi) przepisami dotyczącymi ochrony danych, mające zastosowanie do Platformy WareTeka.

Jeśli Użytkownik nie chce, abyśmy przechowywali jego dane osobowe, ma prawo je usunąć. Ale w takim przypadku będziemy musieli zamknąć konto Użytkownika na Witrynie.

Wareteka zastrzega sobie prawo do zmiany lub modyfikacji warunków Regulaminu bez uprzedzenia.

Porównaj oferty
No listings to compare