Operator logistyczny: wybierz niezawodnego dostawcę usług 3PL w Polsce

Twoje wyniki wyszukiwania

Operatorzy logistyczni 3PL w Polsce

Usługi logistyczne w Polsce

Transformacja rynku prowadzi do pojawienia się nieznanych dotąd form organizacyjnych i powstania nowych elementów tradycyjnych sposobów organizacji. Kiedy gospodarka zmieniła się z „rynku sprzedawcy” na „rynek nabywcy”, nie tylko produkt, cena i jakość stały się ważne, ale także sposób dostawy i usługi logistyczne. Powyższe uwarunkowania powodują, że konkurencja nie pozwala firmie na specjalizację i wiązanie zasobów w większości obszarów działalności. Firma szuka więc sposobów na obniżenie kosztów i zwiększenie produktywności, zlecając większość lub nawet wszystkie swoje usługi logistyczne na zewnątrz.

Logistyka jest kluczowym elementem w działalności przedsiębiorstw produkujących i sprzedających produkty. Odpowiednio zorganizowany łańcuch dostaw obniża koszty transportu towarów, zwiększa sprzedaż i przychody firmy oraz poprawia jakość świadczonych usług.

Operator logistyczny 3PL to firma, która bierze na siebie pełną odpowiedzialność za zapewnienie logistyki dla firmy, zaczynając od transportu towarów, ich magazynowania, a kończąc na dostawie do klienta końcowego. Krótko mówiąc, jest to outsourcing 3PL (usług logistycznych). Poniżej znajduje się lista sprawdzonych operatorów 3PL, które są najlepsze w branży kompleksowych usług logistycznych i od wielu lat zapewniają wysoką jakość swoich usług.

Kim jest operator logistyczny 3PL?

3PL to skrót od „Third Party Logistics” (logistyka strony trzeciej). Rzadziej używa się określenia LSP (Logistics Service Provider), czyli operator logistyczny. Operator 3PL to firma zewnętrzna, której zleca się jedna lub kilka funkcji logistycznych. Innymi słowy, termin 3PL jest synonimem outsourcingu, co oznacza przeniesienie części lub całości funkcji logistycznych na stronę trzecią będącą dostawcą usług logistycznych.

Logistyka 3PL to poziom większości nowoczesnych operatorów. Korzystając z outsourcingu, klient przekazuje swoje funkcje firmie 3PL i dystansuje się od procesu biznesowego. Operator logistyczny ma wiele możliwości, aby zapewnić terminową i bezpieczną dostawę.

Kadrę firmy 3PL tworzą specjaliści z różnych dziedzin: prawnicy, księgowi, brokerzy celni. Ich wysokie kwalifikacje pozwalają im na prowadzenie profesjonalnych konsultacji oraz organizowanie kontaktów z organami podatkowymi i celnymi.

Najczęściej operatorom logistycznym 3PL zlecane są usługi transportowe. W przeciwieństwie do zwykłych firm spedycyjnych, dostawcy 3PL świadczą nie tylko różne rodzaje usług transportowych. Wykonują również cały zakres prac wymaganych do promocji towarów w łańcuchu dostaw, w tym spedycję, odbiór, wysyłkę i przechowywanie towarów w magazynach, ubezpieczenie towarów, odprawę celną, przeładunek towarów i wiele innych. Najpoważniejsi operatorzy logistyczni specjalizują się w transporcie międzynarodowym, co wymaga od firmy doświadczenia i specjalistycznej wiedzy.

Cechy działalności operatorów logistycznych 3PL

Operatorzy logistyczni 3PL posiadają własną flotę pojazdów do transportowania towarów, ale wykorzystują również inne rodzaje transportu — morski, lotniczy, kolejowy. Oferują własne kompleksy magazynowe oraz usługi spedycyjne. Duzi dostawcy usług logistycznych inwestują w rozwój specjalistycznego oprogramowania, które zwiększa efektywność operacyjną.

Korzyści ze współpracy z operatorami logistycznymi:

 • Zlecając niektóre usługi firmie zewnętrznej, możesz skupić się na innych;
 • Obniżenie kosztów zarządzania i zwiększenie konkurencyjności;
 • Zasoby są uwalniane, ponieważ nie ma potrzeby inwestowania np. w transport;
 • Poprawa jakości oferowanych usług.

Wady współpracy z operatorami logistycznymi:

 • Częściowa utrata kontroli nad niektórymi funkcjami przedsiębiorstwa;
 • Minimum kontaktów z klientami;
 • Ryzyko odmowy współpracy przez trzecią firmę;
 • Ryzyko różnicy w postrzeganiu poziomu wykonania zamówionej usługi pomiędzy Twoją firmą a firmą 3PL.

Operatorzy 3PL w Polsce: jak wybrać rzetelnego dostawcę usług?

Firmy, którym zależy na bezpieczeństwie towarów i jakości świadczonych usług, odpowiedzialnie podchodzą do wyboru dostawców 3PL.

Kilka wskazówek, które pomogą Ci znaleźć wiarygodnego dostawcę usług 3PL:

 • Zamów usługi logistyczne w jednej firmie. To znacznie zmniejsza liczbę ogniw w łańcuchu dostaw i upraszcza zarządzanie wszystkimi procesami;
 • Dostawca 3PL musi utrzymywać wysoki poziom obsługi klienta;
 • Wybierz dostawcę 3PL z szerszą gamą usług, niż jest to obecnie potrzebne. Wraz z rozwojem firmy lista wymagań stawianych dostawcom 3PL będzie rosła. Jeśli dostawca na jakimkolwiek etapie zaspokaja potrzeby biznesowe, nie ma potrzeby częstego poszukiwania nowych kontrahentów;
 • Preferuj operatorów logistycznych z dobrym potencjałem IT i elektronicznym obiegiem dokumentów. Koszt usług takich firm jest wyższy, ale w przyszłości jest to równoważone niskim prawdopodobieństwem błędów w pracy.

Ze względu na wysokie tempo wzrostu polskiego e-commerce, rynek logistyczny 3PL stale rośnie. Dziś możesz wybrać dostawcę, który w 100% spełni Twoje wymagania biznesowe. Do najlepszych polskich operatorów logistycznych 3PL należy Grupa Raben, DB Schenker, FM Logistics, Grupa DSV itd.

Kompleksowe usługi logistyczne od operatorów 3PL

Współpraca z dostawcami 3PL oznacza całkowite przeniesienie procesów logistycznych „na zewnątrz”. W zależności od potrzeb biznesu lista usług outsourcingu logistycznego obejmuje:

 • Udostępnianie magazynów do przechowywania. Jest usługa umieszczenia ładunku na określony czas w magazynie dostawcy 3PL bez wynajmowania pomieszczenia. Klient płaci za usługę tylko w momencie przechowywania. Koszt zależy od zajmowanej powierzchni w magazynie. Firma logistyczna odpowiada za bezpieczeństwo ładunku w okresie składowania i gwarantuje rozmieszczenie towaru z uwzględnieniem norm dla każdej kategorii produktów.
 • Rozładunek towarów. Firma transportowa dostarcza towar do magazynu, gdzie operator sprawdza produkty pod kątem jakości, ilości i uszkodzeń. W trakcie kontroli sporządzany jest protokół, w którym odnotowuje się uwagi.
 • Cross-docking. Jest to transfer towarów z jednego pojazdu do drugiego bez pośredniego etapu długoterminowego magazynowania. Usługa jest poszukiwana wśród firm, które cenią sobie szybkość odbioru towaru.
 • Pakowanie, przepakowywanie i etykietowanie produktów. Usługa pomaga zwiększyć świadomość marki, zidentyfikować cechy konkretnego produktu.
 • Zarządzanie zapasami w przedsiębiorstwie. Dzięki wdrożeniu WMS dostawcy 3PL dbają o śledzenie zapasów towarów w magazynie, informowanie właścicieli ładunków o dostępności stanów magazynowych oraz realizację zamówień od kupujących.
 • Prowadzenie dokumentacji sprawozdawczej. Systemy automatyzacji logistyki magazynowej pozwalają operatorom 3PL na prowadzenie w czasie rzeczywistym ewidencji stanów magazynowych towarów, okresu przydatności do spożycia towarów, wskaźnika zużycia zasobów i tak dalej.
 • Transport i dystrybucja towarów. Operator logistyczny 3PL jest odpowiedzialny nie tylko za przemieszczanie towarów z punktu A do punktu B, ale także inteligentnie planuje lokalizację przechowywania towarów, aby w końcu szybko dostarczyć je konsumentowi. Planowanie zwiększa satysfakcję z usług, zmniejsza koszty zarządzania łańcuchem dostaw.

Ogólnopolskie Badanie Rynku Outsourcingu z 2013 roku wykazało, że 65% ankietowanych firm korzysta z pewnego rodzaju usług outsourcingu logistycznego. Dziś, biorąc pod uwagę intensywny rozwój handlu elektronicznego i inne czynniki, odsetek ten prawdopodobnie jest jeszcze wyższy.

Wśród firm korzystających z usług operatorów 3PL procent poszczególnych usług rozkłada się następująco:

 • Transport — 96,7%;
 • Obsługa celna — 46,7%;
 • Magazynowanie, składowanie i paletyzacja — 36,7%;
 • Kompletacja produktów i dostawa do klientów — 30%.

Świadczymy również usługi fulfilment w Polsce.

Outsourcing 3pl: komu zlecić usługę?

Jeśli chcesz zlecić na zewnątrz niektóre funkcje swojego przedsiębiorstwa, to na platformie Wareteka znajdziesz najlepszych operatorów logistycznych, którzy udowodnili swoją rzetelność i jakość świadczonych usług. Każda z tych firm oferuje unikalny pakiet usług logistycznych, dlatego wybór zależy od indywidualnych potrzeb Twojej firmy.

Oto niektórzy z naszych partnerów:

Colian Logistic jest firmą z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem na rynku logistycznym. Historia firmy rozpoczęła się w 2009 roku, kiedy to grupa kapitałowa Colian Holding SA rozszerzyła swoją obecność w Polsce. Centrum dystrybucyjne firmy jest zlokalizowany w Kostrzynie Wielkopolskim. Oprócz tego dostawca 3PL ma oddziały oraz powierzchnie magazynowe w następujących miastach: Lublin, Bydgoszcz, Nowa Wieś Wrocławska, Kalisz, Stryków, Pruszków, Katowice, Wykroty, Glinka Duchowna i Robaków.

FM Logistic jest francuską, niezależną i rodzinną grupą, która od ponad pięćdziesięciu lat zajmuje się zarządzaniem łańcuchów dostaw od przedsiębiorstw, które dostarczają towary do punktów detalicznych. FM Logistic intensywnie rozwija się w 14 krajach i uznaje się za jednego z czołowych dostawców 3PL na planecie.

Grupa Raben od dziewięćdziesięciu lat świadczy kompleksowe usługi na logistycznym rynku Europy. Spółki Grupy znajdują się w trzynastu krajach, w tym w Czechach, Estonii, Holandii, Niemczech, Litwie, Łotwie, Włoszech, Polsce, Słowacji, Ukrainie, Węgrzech, Rumunii i Bułgarii.

DB Schenker jest czołowym dostawcą usług na rynku logistyki międzynarodowej — obsługuje firmy przemysłowe i handlowe. Ten dostawca 3PL wykorzystuje transport lądowy, lotniczy, a także morski na całym świecie. Wyjątkowy pakiet usług logistycznych i zarządzanie łańcuchem dostaw.

ZAMMLER — grupa firm, oferujących usługi logistyczne, reprezentowanych w różnych krajach poprzez rozbudowaną sieć przedstawicielstw i partnerów. Operatorzy 3PL grupy ZAMMLER oferują pełen pakiet usług logistycznych przy użyciu każdego rodzaju transportu, dla odpraw celnych, magazynowania produktów, a także operacji eksportowych lub importowych.

Cennik usług logistycznych: od czego zależy?

Cennik usług logistycznych zależy od wielu czynników i parametrów.

Jeśli chodzi o outsourcing magazynowania:

 • Waga i wymiary towaru. Składowanie produktów ponadgabarytowych wymaga kompetentnego zaplanowania miejsca w magazynie. Czynniki te wpływają na ostateczny koszt usług magazynowych.
  Niezbędne warunki przechowywania ładunku. Takie kategorie towarów, jak żywność czy produkty farmaceutyczne, wymagają ścisłych reżimów temperaturowych podczas przechowywania, co wpływa na cenę magazynowania.
 • Rodzaj usługi magazynowej. Firmy logistyczne oferują wynajem pomieszczeń do magazynowania produkty lub skorzystania z usługi odpowiedzialnego przechowywania. W pierwszym przypadku klient płaci czynsz miesięcznie (najczęściej jest on naliczany od wymaganej powierzchni). Odpowiedzialne przechowywanie zakłada jednorazową opłatę w zależności od czasu przebywania ładunku w magazynie i jego objętości. Z reguły przy odpowiedzialnym magazynowaniu koszt usług magazynowych jest znacznie obniżony.
 • Przeznaczenie magazynu. Jeśli produkty muszą być przechowywane w magazynie o określonym reżimie temperaturowym, koszt usług jest wyższy.
  Świadczenie usług dodatkowych. Na przykład załadunek i rozładunek towarów ręcznie lub przy użyciu maszyn, pakowanie, sortowanie produktów etc.

Jeśli chodzi o outsourcing transportu:

 • Waga, objętość i ilość towaru. Im wyższe te wskaźniki, tym droższe będą usługi transportowe.
 • Odległość. Koszty wysyłki do sąsiedniego miasta lub innego kraju będą się znacznie różnić. Zupełnie inny cennik dotyczy tak zwanej „ostatniej mili”, która czasami może kosztować najwięcej.
 • Cechy produktu. Jedne towary przewożone są na paletach, drugie w skrzyniach, a inne wymagają specjalnych warunków (np. ciężarówek z lodówkami lub zamrażarkami).
 • Rodzaj transportu. Cena transportu będzie się znacznie różnić w zależności od tego, jakim pojazdem jest on wykonany: powietrzem, drogą morską, koleją lub konwencjonalną ciężarówką.

Inne usługi świadczone przez firmy 3PL również mają inne cechy, od których może zależeć koszt usług. Ostateczny cennik usług logistycznych jest bardzo indywidualny, dlatego warto zwrócić uwagę na różne oferty. Platforma WareTeka pozwala zapoznać się z listą oferowanych usług przez dostawców 3PL i wybrać rzetelnego partnera dla potrzeb logistyki biznesowej.

Świadczymy również usługi 3PL na Ukrainie.

Porównaj oferty
No listings to compare