zaawansowane wyszukiwanie
Zaawansowane opcje wyszukiwania
znaleźliśmy 0 wyniki
Twoje wyniki wyszukiwania

Historia rozwoju logistyki magazynowej: od spichlerzy do pomieszczeń zrobotyzowanych

Opublikowany przez Anna Khaletskaya na 02.09.2021
| 0
Historia rozwoju logistyki magazynowej: od spichlerzy do pomieszczeń zrobotyzowanych

Logistyka magazynowa to branża o długiej historii rozwoju. Od momentu, gdy ludzkość opanowała rolnictwo i zajęła się wymianą produktów, pojawiło się pytanie, gdzie przechowywać zapasy. Magazyny starożytności były tylko miejscem do przechowywania towarów, lecz nowoczesne pełnią wiele różnych funkcji, również stale się pojawiają nowe rodzaje usług magazynowych.

Nowoczesny, dobrze zorganizowany magazyn, pozwala zwiększyć rentowność firmy, a nie jest tylko źródłem wydatków. W tym artykule WareTeka opowie całą historię, jak logistyka magazynowa ewoluowała od czasów starożytnych do współczesności i jak magazynowanie staje się coraz ważniejsze dla firm.

Historia rozwój logistyki magazynowej w krajach starożytnego świata

Według archeologów i historyków, magazynowanie było już rozpowszechnione w starożytnym Egipcie. Egipcjanie przeznaczyli specjalne pomieszczenia do przechowywania różnego rodzaju towarów. Najpierw były spichlerzy na zboże i inne artykuły spożywcze, a potem na wszystkie inne grupy towarów. Wydzielono również pomieszczenia, w których pod jednym dachem składowano różne produkty.

Tak więc w jednej strefie przechowywało się broń, w innej artykuły spożywcze, w trzeciej ubrania. Każda gałąź została oznaczona własnym kolorem. Na dolnych piętrach magazynów umieszczano towary ciężkie i popularne, a na wyższych składowano towary drogie i mniej popularne. Ponadto w magazynach starożytnego Egiptu byli robotnicy, których teraz nazwalibyśmy kierownikami, tragarzami i księgowymi.

Historia rozwoju logistyki magazynowej: od spichlerzy do pomieszczeń zrobotyzowanych - 2

Dla Egipcjan głównym zadaniem logistyki magazynowej było magazynowanie, ale w historii starożytnej Grecji pojawienie się magazynów poprzedziło inne wydarzenie. Powstała tam koncepcja handlu hurtowego i w związku z tym pojawiła się potrzeba przechowywania dużych partii towarów. Jednak najwyższy punkt rozwoju historii logistyki magazynowej starożytności, osiągnięto w okresie rozkwitu Cesarstwa Rzymskiego.

W celu zaopatrzenia dużych obszarów w żywność, a także nawiązania handlu z krajami sąsiednimi wprowadzono system dystrybucji. Zbudowano około trzystu magazynów do przechowywania żywności, z których produkty dostarczane były na terenie całego kraju i za granicę. Magazyny posiadały wentylację i system odwadniający. Po upadku Cesarstwa Rzymskiego w 476 r. ustał handel, a wraz z nim rozwój logistyki magazynowej w Europie. Handel przez długi czas był chaotyczny. Sytuacja zmieniła się dopiero w X wieku.

Jakie zadania logistyka magazynowa rozwiązywała w historii Europy X-XIX wieków

Druga runda historii rozwoju logistyki magazynowej w Europie rozpoczęła się w pierwszej dekadzie XI w. W tym czasie Republika Wenecka znajdowała się na skrzyżowaniu szlaków handlowych. Sama Wenecja była ważnym portem, przez który towary z Azji wchodziły na rynek europejski. Do przechowywania produkcji wymagane były nie tylko magazyny, ale także system ewidencji dużych ilości ładunków. Wenecjanie wprowadzili także obligacje magazynowe. Wszystko przyczyniło się do tego, że magazynowanie przynosiło dochody państwu i spowodowało rozkwit gospodarczy.

W średniowieczu i renesansie liczba magazynów wzrosła dzięki europejskim gildiom robotniczym. Zajmowali się importem wyrobów przemysłowych i eksportem zbóż. Istniał też system, w ramach którego członkowie gildii mogli kupować surowce i sprzedawać towary po niezmieniającym się cenom. Przechowywali surowce i wyroby gotowe w magazynach. W XVIII wieku znacznie wzrosły wpływy gildii. Wynikało to z faktu, że po rewolucji przemysłowej gwałtownie wzrosła liczba mieszkańców miast, aby zaopatrzyć ludność, konieczne było zorganizowanie łańcuchów dostaw, magazynów żywności i artykułów pierwszej potrzeby. Tak, magazyny stały się historycznie ważnym ogniwem w logistyce.

System logistyki magazynowej w historii USA

W Ameryce Północnej z pomieszczeń do przechowywania towarów korzystali jeszcze ludy indiańskie. Osadnicy z Europy budowali duże magazyny na towary zakupione od miejscowej ludności. Kupcy kolonialni byli aktywni w eksporcie tekstyliów, przypraw, kawy i futer. Istnieją również dowody na to, że na początku XVII wieku we współczesnej Wirginii istniały magazyny tytoniu.

Historia rozwoju logistyki magazynowej: od spichlerzy do pomieszczeń zrobotyzowanych - 3

Populacja rosła i podbijała nowe tereny. Dzięki temu aktywnie rozwijał się handel detaliczny i hurtowy. W historii Stanów Zjednoczonych sklepy sieciowe pojawiły się w połowie XIX wieku, aby sprostać rosnącym potrzebom ludności, konieczne było przekształcenie systemu logistyki magazynowej. Przemysł również nie stał w miejscu. Na początku XX wieku rozwinęły się największe koncerny samochodowe — Ford Motor Company i General Motors. W tym czasie Henry Ford aktywnie wdrażał nowe zasady zarządzania logistyką magazynową. Więcej o jego pomysłach przeczytasz w innym z naszych artykułów.

Czynniki te doprowadziły do ​​powstania prototypów kompleksów logistycznych w Stanach Zjednoczonych w latach trzydziestych XX wieku. Stopniowo pomieszczenia, których główną funkcją było składowanie towarów, stawały się centrami dystrybucyjnymi. Można więc powiedzieć, że to w Stanach Zjednoczonych powstała historia logistyki magazynowej w takiej formie, do jakiej dziś jesteśmy przyzwyczajeni.

Czym jest logistyka magazynowa w nowoczesnym znaczeniu

Po II wojnie światowej zmieniło się podejście do budowy magazynów. Magazyny stały się jednopiętrowe. Sprzyjało to nie tylko tańszej budowie, ale także bardziej efektywnemu wykorzystaniu siły roboczej. Pozwoliło to również na wprowadzenie maszyn do różnych operacji magazynowych. Zwiększyła się produktywność magazynu, co wpłynęło na rentowność firm. Jednak później stało oczywiste, że nie tylko dobrze przemyślany projekt magazynu i dostępność wszystkich niezbędnych urządzeń, wpływa na efektywność procesów magazynowych. Magazyn również potrzebował dobrego zarządzania, dlatego potrzebni byli specjaliści, którzy mogliby prowadzić ewidencję produktów i organizować zarządzanie zasobami.

Nowoczesne magazyny to konstrukcje high-tech, które są ważnym elementem łańcucha dostaw. Pełnią funkcje gromadzenia, przechowywania i dystrybucji towarów, tu się odbywa kompletacja, pakowanie i wysyłka do konsumenta. Obecnie na rynku nieruchomości magazynowych istnieją lokale i kompleksy logistyczne, które zapewniają optymalne warunki przechowywania dla każdego rodzaju produktu.

Automatyzacja i komputeryzacja zmieniły również sposób organizacji magazynów. Dzięki Systemowi Zarządzania Magazynem rozliczanie dostępności i lokalizacji towarów stało się dokładniejsze. Ten system informatyczny pozytywnie wpływa na prędkość operacji magazynowych i optymalizację wykorzystania powierzchni magazynowej. Najnowsze trendy w dziedzinie logistyki magazynowej — zastosowanie robotów magazynowych. Mogą wykonywać powtarzalne i fizycznie złożone operacje bez interwencji człowieka. O tym, które firmy już używają robotów w swoich magazynach, opowiadaliśmy wcześniej.

Historia rozwoju logistyki magazynowej: od spichlerzy do pomieszczeń zrobotyzowanych - 4

Nowoczesne magazyny mogą być halami do różnego rodzaju ekspozycji, a nawet obiektami turystycznymi. Przykładem są wieże w parku tematycznym Autostadt, znajdującym się przy fabryce Volkswagena w Wolfsburgu. To dwa 60-metrowe szklane budynki połączone z bezpośrednią produkcją podziemnym tunelem. Przenośnik dostarcza samochody z fabryki do tunelu, gdzie za pomocą robotów zajmują swoje miejsce w komórkach. Ten wielopoziomowy magazyn oszczędza miejsce i przyciąga uwagę zwiedzających. Ponadto potencjalny nabywca wie, że kupuje nowy samochód, który nie przejechał jeszcze ani metra. Dzięki tak spektakularnej prezentacji swoich produktów Volkswagen mógł zwiększyć sprzedaży.

Historia ewolucji logistyki magazynowej w Polsce

Historycy nazywają początek rozwoju logistyki magazynowej w Polsce okresem XVIII-XIX wieku. Pierwsze magazyny były parterowe, z podłogą na poziomie gruntu i wysokością stropu nie większą niż 3,5 metra. Po II wojnie światowej rozwój magazynów zależał od priorytetu konkretnej branży. Tak więc w latach 1960-70 najnowocześniejsze i najlepiej wyposażone były magazyny budowane na potrzeby przemysłu i wojskowe. Magazyny do przechowywania żywności były pierwotnie wielopiętrowe, ale w eksploatacji takie pomieszczenia były niewygodne. Później budowano je jako budynki parterowe, ale ze względu na niski poziom mechanizacji, tereny te również nie były efektywnie wykorzystywane.

W latach 1990 i 2000 logistyka magazynowa w Polsce zaczęła się dynamicznie rozwijać. Na rynku pojawiły się zagraniczne firmy z doświadczeniem w logistyce, dostępem do nowoczesnych maszyn i urządzeń. Magazyn przestał być uważany za obiekt strategiczny, lecz zrobił się jedną z ważnych przewag konkurencyjnych. Obecnie magazyny w Polsce budowane są zgodnie ze wszystkimi standardami nowoczesnej logistyki magazynowej, z wykorzystaniem całego niezbędnego sprzętu i wprowadzeniem WMS.

Logistyka magazynowa w Polsce i na świecie: tabela chronologii historycznej

O ile logistyka magazynowa historycznie rozwijała się stopniowo, a branża nie tak dawno nabrała zwykłej formy, proponujemy zapoznać się z tabelą, która przedstawia główne etapy rozwoju branży oraz krótki opis każdego z nich.

DataMiejsceWydarzenie
około 2300 do n.e.Starożytny EgiptPojawiły się magazyny i pierwsi magazynierzy.
I-II w.Imperium RzymskieRozwój sieci magazynów dla ugruntowanego handlu na terenie całego kraju i za granicą.
X-XVII w.Republika WenecjiMagazyny służą nie tylko jako punkty przeładunkowe dla importowanych produktów, ale także jako platforma handlowa i źródło zysku.
XVIII w.Rewolucja przemysłowaMagazyny stają się koniecznością, aby zaspokoić potrzeby szybko rosnącej populacji miejskiej.
XVIII-XIX w.PolskaPierwsze magazyny na terenie Polski.
XX w.Cały światPowstają podstawy i zasady nowoczesnej logistyki magazynowej, magazyn staje się centrum dystrybucji.
XXI w.Cały światPojawienie się robotów, poziom automatyzacji magazynów oraz liczba usług świadczonych w magazynach stale rosną.

Wnioski: perspektywy logistyki magazynowej w przyszłości

Logistyka magazynowa historycznie ewoluuje wraz z rozwojem gospodarki, produkcji i technologii. Na jej rozwój wpływają również procesy globalne. Tak, pandemia COVID-19 zmusiła wiele firm do ponownego rozważenia swoich poglądów na rzecz posiadania zapasów w przypadku zakłócenia łańcucha dostaw. Ponadto pandemia wpłynęła na rozwój segmentu e-commerce, którego priorytetem jest magazyn. Wzrósł popyt na magazyny, jak i wymagania dla nich. Nie wiadomo, jak będą wyglądały magazyny przyszłości. Jednak można śmiało stwierdzić, że logistyka magazynowa nadal nie utraci swojej ważnej roli w rozwoju gospodarki i historii społeczeństwa.

Porównaj oferty
No listings to compare