zaawansowane wyszukiwanie
Zaawansowane opcje wyszukiwania
znaleźliśmy 0 wyniki
Twoje wyniki wyszukiwania

Podział przestrzeni magazynowej na strefy

Opublikowany przez Anna Khaletskaya na 09.08.2021
| 0
Podział przestrzeni magazynowej na strefy

Przemyślany podział magazynu na strefy pozwala zoptymalizować składowanie towarów i znacznie przyspiesza procesy przeładunkowe nawet w sytuacji, kiedy obroty magazynowe widocznie wzrastają.

Niezwykle ważne jest zatem zrozumienie, jakie strefy powinny istnieć w nowoczesnym magazynie, jakie jest ich przeznaczenie oraz jak wybrać magazyn o odpowiednim podziale na strefy. O tym wszystkim przeczytasz w niniejszym artykule.

Funkcjonalne i wspomagające powierzchnie magazynowe

Powierzchnię każdego współczesnego magazynu można podzielić na dwie podstawowe strefy: funkcjonalną i wspomagającą. Podstawową jest pierwsza z wymienionych, a do obliczenia jej właściwej powierzchni zwykle stosuje się formułę:

Sfunk. = Qmaks + Qdod (metrów kwadratowych), gdzie:

Qmaks – maksymalna liczba ton ładunków, które mogą być przechowywane w magazynie;

Q dod – dopuszczalne obciążenie (w tonach)  każdego metra kwadratowego powierzchni magazynowej.

Właściwe obliczenie korzystnej powierzchni magazynu jest bardzo ważne, gdyż pozwala ustalić, czy spełnia on wymagania właściciela ładunku pod względem pojemności. Podstawowe wymagania, które powinna spełniać funkcjonalna powierzchnia magazynu to:

  • najwyższa możliwa gęstość składowania towarów;
  • bezproblemowy dostęp urządzeń magazynowych do każdej przesyłki towaru;
  • wystarczająca nośność.

Cechy funkcjonalne podstawowych stref we współczesnych magazynach

Pomimo podziału powierzchni magazynów na funkcjonalną i wspomagającą, wyróżnia się także inne podejście, pozwalające pokazać przeznaczenie i sposoby wykorzystania każdej ze stref magazynowych.

Strefy załadunku i rozładunku

Są to jedne z podstawowych stref w każdym magazynie. Powinny one posiadać dogodne drogi dojazdowe, wystarczająco dużo miejsca do składowania różnego typu opakowań, palet i innych pojemników transportowych, pozwalać na bezpieczne manewrowanie wózkami, podnośnikami i innym sprzętem magazynowym. Te strefy można urządzić osobno lub wspólnie, w zależności od warunków powierzchni magazynowej.

Strefa spedycji transportowej

Rola tej strefy w ostatnich latach znacznie wzrosła. Odbywa się tu przeliczenie towarów, uzgodnienie zapisów w dokumentach magazynowych, a także ustalenie dalszej drogi logistycznej każdego ładunku.

W strefie spedycji odbywa się podział ładunków na te, które zostaną przeładowane i wysłane do innych magazynów, a także te, które będą przekazane do tzw. miejsca stałego składowania. 

Strefa stałego składowania

Jest to podstawowa strefa każdego magazynu, zajmująca co najmniej 70% jego powierzchni. Najczęściej w strefach stałego składowania ustawiane są regały, pozwalające bezpiecznie umieszczać ładunki o różnych rozmiarach. Bardzo ważnym wymaganiem wobec strefy stałego składowania jest możliwość optymalizacji składowania ładunków: zarówno pod kątem zajmowanej przez nie powierzchni magazynowej, jak i łatwości ich odnalezienia.

Ponadto w nowoczesnych strefach stałego składowania można wyróżnić kilka podstref: miejsca do magazynowania produktów wymagających znajdowania się w specjalnym trybie temperaturowym, o obniżonej wilgotności, wymagających ochrony przed owadami itp.

Strefa przejazdu transportu i ciągów technologicznych

Żeby magazyn funkcjonował sprawnie i niezawodnie, te strefy powinny spełniać takie oto wymagania:

  • Odległość między regałami powinna zapewniać swobodne przejście dla ludzi i poruszania się urządzeń;
  • Szerokość obszaru przed regałami musi być wystarczająco szeroka, aby zapewnić swobodne przejście dla dwóch osób ładujących;
  • Każdy z pojazdów wykorzystywanych do obsługi operacji magazynowych powinien mieć swobodę manewrowania.

Charakterystyki tej strefy powinny też uwzględniać cechy ładunków przechowywanych w magazynie i rodzajów urządzeń wykorzystywanych do obsługi pomieszczeń magazynowych.

Strefa kontroli, kompletowania i pakowania towarów

W tej strefie różne towary są składane w jedno zamówienie. Realizacja zamówień celowych odbywa się zgodnie z zasadami transportu. Teren ten sąsiaduje z powierzchnią magazynową dla pojedynczych towarów, które są składane w jedną paczkę transportową do wysyłki do klienta.

Podział przestrzeni magazynowej na strefy - 3

Pomieszczenia służbowe

Ważnym elementem każdego pomieszczenia magazynowego są także pomieszczenia przeznaczone do użytku zatrudnionych w magazynie pracowników. Uważa się, że w przypadku 3 zatrudnionych osób, do skutecznej realizacji postawionych przed nimi zadań, każda z nich potrzebuje co najmniej 5 m2 wolnego miejsca.

Jednocześnie im więcej pracowników jest zatrudnionych w magazynie, tym mniejsza powierzchnia do pełnienia obowiązków zawodowych jest im potrzebna. W sytuacji, gdy w magazynie zatrudnionych jest ponad 5 pracowników, każda z zatrudnionych osób do wydajnej pracy potrzebuje 3,25 m2.

Gdzie znaleźć właściwy magazyn w Polsce?

Znalezienie właściwego magazynu to podstawa sukcesu rynkowego praktycznie każdego przedsiębiorstwa. Obecnie coraz więcej klientów szuka odpowiednich hal magazynowych nie poprzez brokerów, pobierających płatność za swoje usługi, a korzystając z portali internetowych gromadzących informacje o magazynach zlokalizowanych w różnych województwach.

Dobrym przykładem takiej strony jest WareTeka: umożliwia wyszukiwanie magazynu nie tylko na podstawie jego lokalizacji, ale także charakterystyk technicznych, dostępnych urządzeń i miejsc do składowania, wysokości sufitów itp.

Jeśli także poszukujesz właściwego magazynu w Polsce, przede wszystkim należy ustalić, gdzie powinien być zlokalizowany i jakie charakterystyki techniczne spełniać. Pomoże to wybrać 4-5 najlepszych ofert z setek dostępnych. Podstawą do dokonania ostatecznego wyboru powinna stać się analiza właściwości podziału magazynu na strefy i mamy nadzieję, że pomocnym w tym okaże się nasz artykuł.

Podsumowanie

Jak można zauważyć, właściwy podział magazynu na strefy jest podstawą jego skutecznego funkcjonowania i skuteczności zachodzących w takim obiekcie operacji logistycznych. Warto wybierać wyłącznie te magazyny, których podstawowe strefy zostały wyróżnione na etapie projektowania, a charakterystyki każdej z nich spełniają światowe standardy.

Porównaj oferty
No listings to compare